Museumkring Peelland

Welkom bij de musea van Museumkring Peelland

Opheffing van de stichting Museumkring Peelland

Aan de besturen en andere betrokkenen van de aangesloten musea bij Museumkring Peelland

Onlangs hebben we via e-mail een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Nagenoeg alle musea hebben gereageerd. Echter met onvoldoende resultaat met betrekking tot nieuwe bestuursleden. Het Stichtingsbestuur heeft dan ook, overeenkomstig de statuten, besloten om dit jaar de Stichting Museumkring Peelland op het heffen. Een en ander zal worden afgehandeld volgens de statuten. De website en het emailadres worden eind april opgeheven. Theo Knoops gaat de bescheiden gedurende 10 jaar bewaren. Het saldo komt na afronding ten goede aan de aangesloten musea.

Echter we trekken niet zomaar de deur achter ons dicht. Op dinsdag 4 april organiseren we een afscheidsavond voor al diegenen die zich op enigerlei wijze betrokken voelen of voelden bij Museumkring Peelland of de aangesloten musea. Ook partners zijn van harte welkom. Deelname is geheel gratis. Deze slotavond vindt plaats in Loods 20, dat onderdak biedt aan het EDAH-Museum en het Draaiorgelmuseum, Binnen Parallelweg 2, Helmond. Aanvang 19.00. U wordt ontvangen met koffie en gebak. Vervolgens is er volop gelegenheid om de musea te bekijken en onder het genot van een drankje bij te praten. In een kort woordje zal worden teruggeblikt op 26 jaar Museumkring Peelland. Einde van de avond is 22.30 uur.

In verband met de catering verzoeken wij U per museum op te geven hoeveel personen (ongeveer) we van uw museum mogen verwachten. Dit kan door een mail te sturen naar: museumkringpeelland@gmail.com.

Met vriendelijke groeten, het bestuur
 • Harrie Löring
 • Berrie Janssen
 • Theo Knoops

Dit is de lijst van de musea die bij Museumkring Peelland zijn aangesloten.

 • Bakhuis De Willig
 • Ontdek het Boerenbondsmuseum
 • Museum De Kluis
 • Museum De Tolbrug
 • Museum De Wieger
 • Stichting Draaiorgels Helmond
 • EDAH Museum
 • Museum - Heemhuis Barthold van Heessel
 • Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne
 • Het Industrieel Atrium
 • Het Kleine Aadal
 • Holten's molen
 • HomeComputerMuseum
 • Jan Visser Museum
 • Jekschotshof
 • Kunsthal Helmond
 • Museum M'n Hökske
 • Museum Helmond, locatie kasteel
 • Museum Klok & Peel
 • Museum voor Vluchtsimulatie
 • Natuur- en Milieucentrum Ossenbeemd
 • Peelmuseum
 • Poppenmuseum Nostalgie
 • Stadsgalerij Helmond
 • Techniek met 'n Ziel
 • Toon Kortooms Park
foto